strona główna   I   historia firmy   I   osiągnięcia   I   doświadczenie   I   teraźniejszość   I   kariera   I   kontakt

podstawowe wyposażenie techniczne

referencje

budowa sieci 
wodociągowych

budowa kanalizacji 
sanitarnych

budowa sieci telekomunikacyjnych

strona główna

Przedsiębiorstwo Budowy Linii Kablowych Spółka z o. o. specjalizuje się w kompleksowej realizacji inwestycji, jesteśmy jednocześnie otwarci na różne formy współpracy. 

 

Przyjmujemy rolę generalnego wykonawcy, podwykonawcy i dostawcy z uwzględnieniem potrzeb naszego Zleceniodawcy.
W uzasadnionych okolicznościach, zakładamy również współpracę z szeregiem stałych i wypróbowanych kooperantów, posiadających duże doświadczenie wykonawcze.


Naszym naczelnym celem jest gwarancja wysokiej jakości wykonywanych usług, terminowość wykonywanych prac, pełne zabezpieczenie kadrowe i sprzętowe. 


Zapraszamy do współpracy !

 

 

 

 

 

 

 

Adres:

PBLK TELKABL Sp. z o.o.
Łagiewniki Nowe
ul. Okólna 72
95-002 Smardzew

 

Tel.: +48 42 715 09 73

Fax: +48 42 715 09 72

E-mail: info@pblk.pl

Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej
Ul. Stefana Okrzei 1
05-822 Warszawa


tel. 22 724 76 05

 fax 22 724 82 61
www.apdop.gov.pl

strona główna   I   historia firmy   I   osiągnięcia   I   doświadczenie   I   teraźniejszość   I   kariera   I   kontakt

 

Copyright © PBLK 2010

Projekt strony: IRN Multimedia